Skip to main content

HR

Professionel

Til dig som vil arbejde smartere og mere
effektivt ved at automatisere bogføring
og minimere tastearbejdet.

Professionel pakken

Prissætning

 • Udarbejdelse af lønseddel
 • Løn til tiden
 • Automatisk betaling af løndelene
 • Automatisk indberetning til e-Indkomst
 • Oprettelse af nye medarbejdere i lønsystem
 • Overholdelse af GPDR
 • Lønsedler sendes til e-boks
 • Rettelse af løn ved fejl
 • App til registrering af timer, kørsel og udlæg
 • Bogføring af lønfil/bilag til ERP
 • Support pr. mail eller telefon for dig som arbejdsgiver
  +
 • Support ifm. ansættelser og afskedigelser
 • Skabeloner og udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Overenskomstvejledning og rådgivning
 • Udarbejdelser af tillæg til kontrakter
 • Registreringer af udlæg
 • Registreringer af kørsel
 • Medarbejderne kan kontakte First Finance HR direkte.
 • Søgning refusioner – tilskud, barsel, sygedagpenge
 • Afstemning til e-Indkomst

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel fra begge parters side.

Prissætning

Antal ansatte

Professionel

1 > 4

5 > 9

10 > 15

16 > 20

21 > 25

26 > 30

31 > 40

41 > 50

50 > xx

800 kr.

1.600 kr.

2.400 kr.

3.200 kr.

4.000 kr.

4.800 kr.

5.600 kr.

6.400 kr.

Prisen fastsættes efter gennemsnits antal medarbejder over seneste 12 måneder

Krav og processen med løn

 

Virksomheden skal have et godkendt online lønprogram, hvor der gives adgang til First Finance & People. Det er din virksomhed der ejer og betaler for lønprogrammet.

First Finance & People udarbejder lønnen hver 14. dag eller hver måned (efter aftale). First Finance & People henter timer og andre løndele via app eller andre timeregistrerings systemer. Medarbejdere indrapporterer ferie og sygedage til First Finance & People. Onlineregistreringerne vil blive sendt til dig til godkendelse. Dette skal godkendes senest d. 25. i måneden til HR@firstfinance.dk (eller anden aftalt løndeadline).

Medarbejderne kan kontakte First Finance & People for at spørge til løn, ferie mv. Således skal du som virksomhedsejer ikke bekymre dig om lønrelaterede spørgsmål.

Som arbejdsgiver kan du altid kontakte First Finance & People vedr. lønrelaterede spørgsmål. Det betyder at du altid har kompetent rådgivning lige ved hånden. Der rådgives omkring barsel, ferie og sygdom.

Tillige sørge First Finance & People for søgning af refusioner hos det offentlige, så du som virksomhedsejer ikke skal bekymre dig om tidsfrister/regler.

Ansættes der en ny medarbejder, assistere vi med udarbejdelse af ansættelseskontrakt og assistance så medarbejderen kobles til timeintegration eller App.

First Finance & People sørger for at feriepenge og evt. tillæg udbetales til korrekt tid.

First Finance & People sørger for at få overdraget evt. lønprogram til First Finance & People. Vi hjælper med oprettelse* af et lønprogram og tilkoblingen så systemet automatisk sørger for overførsel af penge til banker, pensioner, fonde, atp og skatter. Samtidig bliver der automatisk indberetning oplysninger til SKAT og e-Indkomst.

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel fra begge parters side.

*Opstart af HR/Lønpakke basis – DKK  950 ekskl. moms ved oprettelse af nyt lønprogram.

Person ved skrivebord

Lad os tage en uforpligtende snak om dine behov


  Vi arbejder med følgende ERP-systemer
  og integrationer til HR

  Danløn
  Visma Dataløn
  Zenegy
  Salary
  Ordrestyring
  Intempus
  SmartTid