Skip to main content

Handelsbetingelser

First Finance’s handelsbetingelser

First Finance (CVR-nummer 41 85 37 51) er en business to business-virksomhed, der hjælper små og større virksomheder med at holde styr på bogføring og regnskab. Vi tilbyder flere abonnementer på måneds- og kvartalsbasis. Desuden tilbyder vi tillægsydelser efter aftale med kunden. First Finance stiller en række betingelser for det abonnement baseret online tjeneste via kundens egen bogføringsprogram. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og First Finance. Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem First Finance og én virksomhed & fysisk person efter aftale (herefter “Kunden”) vedrørende abonnementet.

Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med First Finance vedrørende abonnementet. Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Kunden og First Finance.

Kunden skal læse og acceptere handelsbetingelserne.

Accept af abonnement og handelsbetingelser

Kunden opretter abonnement på én af følgende måder:
• Ved mundtligt eller skriftligt at acceptere abonnementsbetingelserne
• Ved at anvende First Finances service
• Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret abonnementsbetingelser” på tilmeldings- og bestillingsformularen.

First Fianance udarbejder årsregnskaber primært til enkeltmandsvirksomheder (Regnskabsklasse A)og mindre selskaber (regnskabsklasse B). Kunden accepterer, at der i visse tilfælde kan være ekstra omkostninger forbundet med SKATs godkendelse af regnskabet, såfremt loven kræver, at en statsautoriseret revisor påtegner regnskabet. Denne ekstra comkostning afholdes af kunden.

Valg af regnskabsprogram

Kunden accepterer, at det er kundens ansvar at have et regnskabsprogram, som til enhver tid er tilgængeligt for First Finance, for at First Finance kan levere den aftalte service. Har kunden ikke et regnskabsprogram vil First Finance kunne assistere med valg af regnskabsprogram. Udgifter til regnskabsprogram afholdes altid af kunden selv.

Hvis kunden ønsker bogføring af løn til ansatte, skal kunden desuden have et lønprogram, som er tilgængeligt for First Finance. Har kunden ikke et lønprogram er First Finance behjælpelige med valg og opsætning af lønprogram. Dette er en ekstra service og indgår ikke i et abonnement.

Som udgangspunkt kan kunden frit vælge regnskabsprogram, men First Finance forbeholder sig dog ret til at afvise uegnede regnskabsprogrammer, og i det tilfælde skal kunden vælge et andet regnskabsprogram. First Finance anbefaler regnskabsprogrammer som E-conomic, Uniconta, BusinessCentral 365, Dinero (til mindre kunder) men andre programmer kan også bruges.

Pris, betaling og fortrydelsesret

Alle priser tillægges 25% dansk moms, medmindre andet oplyses.

Når kunden har bekræftet sin tilmelding til abonnementet, vil servicen straks blive udført. Der betales pr. måned bagud, og kan derfor betragtes som leveret, og der er ikke fortrydelsesret.

Abonnement og faktureringsperiode står beskrevet i teksten under de enkelte abonnementstyper. Medmindre andet er aftalt med First Finans eller fremgår af abonnementsvilkårene.

Hvis kunden bestiller andre ydelser, betaler kunden særskilt for disse. Afleveres materiale ikke som aftalt eller i den format som First Finance kræver jf. betingelserne, vil evt. ekstra tid blive særskildt faktureret.

Abonnementet løber, indtil kunden opsiger det. Opsgelses perioden i Finans pakkerne Iværksætter, Basis er 3 måneder og Professionel, Advance er 4 måneder.

Opsigelse af abonnement

Opsigelsen af abonnementet ska ske telefonisk eller Per e-mail til First Finace. Opsigelsen vil ske til sidste hverdag i en måned.

Alle priser er angivet i danske kroner og tillægges moms.

Prisændringer

First Finance er berettiget til at ændre abonnementsydelser, priser og øvrige betingelser. Kunder med abonnement bliver varslet på forhånd om ændringen Per e-mail og opslag på hjemmesiden www.firstfinance.dk

Registrering og opbevaring af kundedata

Ved tilmelding til abonnement giver kunden First Finance tilladelse til registrering af alle nødvendige oplysninger.

Kunden er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet.

Kunden er ansvarlig for at orientere First Finance, såfremt der sker ændringer af de data, som First Finance skal bruge for at kunne levere ydelsen til kunden. Det drejer sig om følgende informationer: Virksomhedens CVR-nummer, virksomhedsadresse, telefonnummer, e-mail samt kigge adgang til erhvervskonti.

Hvis kunden opsiger sit abonnement, eller det udløber, slettes kundens data hos First Finance medmindre andet aftales.

Kunden accepterer, at kunden har ansvar for at levere de nødvendige informationer, bilag og fakturaer til BOGVISER, og at dette skal ske rettidigt, for at BOGVISER kan levere den aftalte ydelse til kunden rettidigt.

Kunden er ansvarlig for manglende materialer.

BOGVISER forpligter sig til at levere til tiden, såfremt kunden overholder det aftalte. Dog tager First Fiance forbehold for sygdom og andre pludseligt opståede nødsituationer, ligesom First Fianance fralægger sig ansvaret for rykkergebyrer, bøder og omkostninger, som kunden modtager på grund af for sen indbetaling eller fejl.

Accept og fravalg af service-mails

First Finance forbeholder sig retten til at sende service e-mails til kunden, når der sker ændringer i abonnementsbetingelser eller andet, som vurderes at være vigtigt for kunden. Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Refundering eller fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på tjenester købt på www.firstfinance.dk da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Ydelserne tilbydes digitalt til erhvervsdrivende, og der er derfor ikke fortrydelsesret. Påbegyndte abonnementer refunderes ikke, og købte ydelser tilbagebetales ikke.
Abonnementer kan til enhver tid opsiges med de anførte opsigelsesfrister – se punktet ovenfor. Efter opsigelsen kan kunden fortsat benytte sig af First Finance’s service i overensstemmelse med abonnementet, indtil det udløber.

Kunde- Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for First Finance har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos First Finance har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@firstfinance.dk.

Reklamation

Klager skal rettes direkte til First Fiance. Ved spørgsmål om køb kontaktes First Finance.

Gyldighed

Disse vilkår gælder fra 1. september 2023 og erstatter tidligere handelsbetingelser.

Kontakt os

First Finance ApS
Lindegade 37
6070 Christiansfeld
TLF: +45 22 25 45 78
CVR: 41 85 37 51