Skip to main content

Finance

Vi tilbyder små og mellemstore virksomheder
professionel hjælp til bogføring, løn og regnskab.

Få et overblik over pakker og priser for Finance, og mere viden om hvordan vi
bliver et naturligt partnerskab i dit regnskabsarbejde. Læs mere om de 4 Finans pakker.

StartUp

Som StartUp tilbyder vi en
speciel pakkeløsning, hvor vi hjælper
dig i gang og rådgiver, så du kan
fokusere på din virksomhed.

 • Den daglige bogføring står du selv for.
 • Afstemme og gennemgang af din bogføring og rettelse af evt. fejlposteringer.
 • Udarbejdelse af en vejledning til din virksomheds
  bogføring. Opslagsværk således du selv kan
  bogføre så korrekt som muligt.
 • Afstemning af moms – Kvartalsvis eller halvårs
 • Indberetning af moms eller fremsendelse af
  opgørelse til egen indberetning
 • Udarbejdelse af årsregnskab

Og meget mere…

Se hele pakkeløsningen

Basis

Til dig med behov for basal
bogføring og bankafstemning

 • Vi sørger for bogføringen
 • Fast kontaktperson
 • Vi afstemmer løbende banken(bankkonti)
 • Afstemmer clearingskonti
 • Tilkobling af app og e-mail til upload af bilag
 • Opsætning af bankintegration til bogføringsprogram
 • Debitor- og kreditorstyring
 • Udarbejdelse af lovpligtig bogføringsprocedure
  samt løbende opdatering af denne

Og meget mere…

Se hele pakkeløsningen

Professionel

Til dig som ønsker at outsource finans opgaven.
Din bogføring bliver her effektiviseret og automatiseret.

 • Alt som er i Basispakken
  +
 • Indberetning til offentlige myndigheder
 • Tilkobling af godkendelses flow, tilkobling af salgsplatforme til ERP-system
 • Indberetning af skat
 • Indberetning af statistiktal for virksomheden
 • Rykke debitorer – rykkerprocedure
 • Afstemning af skattekonto
 • Regnskabsovervågning

Og meget mere…

Se hele pakkeløsningen

Advanced

Til dig der ønsker hele pakken,
rapporter og sparring

 • Alt som er i Basispakken og Professionel Pakken
  +
 • Kontakt med myndigheder
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Udarbejdelse af likviditetsbudgetter
 • Controlling
 • Månedsrapport opstillet efter egne/specifikke krav
 • ESG rapportering af tal

Og meget mere…

Se hele pakkeløsningen

Pakker tilpasset dine behov.

I vores pakker har vi sørget for, at du får friheden til selv at styre, hvor meget administrativt, du selv ønsker at lave. Vores pakker er nemlig sammensat med fokus på, at bogholderiet og administrationen skal være nemmere og give mere tid til det der skaber værdi for dig.

Regnskab og bogføring til en fast månedlig pris.

Lad trygt en af vores erfarne konsulenter varetage opgaven.

Vi har erfaringen og kendskabet omkring bogføring, moms, skat, regnskaber og krav hertil. Dertil kan vi altid hjælpe med it-systemer og optimering inden for området.

Digitalt bogholderi er kernen i vores måde at varetage bogføringen på. Det kræver stor indsigt og viden at forstå de forskellige systemer. Derfor bruger vi systemer til at optimere bogholderiet og vi gør det løbende.

Første møde er gratis!

Kontorting på skrivebord

Forudsætninger for valg af finans
pakkerne StartUp, Basis, Professionel og Advanced:

 • Virksomheden skal have et abonnement til et godkendt
  regnskabsprogram med indscanningsmodul samt integreret
  bank modul.
 • Opkrævningen sker måneds/kvartalsvis forud
 • Fakturering af kunder står du selv for
 • Ejerkredsen skal legitimeres
 • Bilag uploades elektronisk
 • Ingen fysiske bilag
 • Bilag skal løbende uploades og være uploadet senest 14 dage
  efter de er modtaget.
 • Pakkerne vælges og prisen afhænger af mængden af bilag,
  derfor vil pakken samt bilagsmængden være faktoren for prisen.
 • Du kan altid vælge en anden pakke – med en varsel på 1 måned
  for StartUp og Basis, samt et varsel på 2 måneder for
  Professionel og Advanced.

Det kan være svært når man har en virksomhed at kende ens behov for assistance inden for bogføring og regnskab. Hos First Finance ved du at, vækster du pludseligt, så er der også plads og assistance til at vi kan påtage os opgaven. Vi har mulighed for at være fleksible, når aktiviteter og opgavemængder ændre sig. Antal bilag vil ændre sig ud fra bilags antal på årsbasis. Antal bilag opgøres hvert kvartal og ligger dermed til grund for faktureringen. Mængde prisen vil blive ændret med tilbage virkende kraft halvårligt i januar og juli.

Ny Bogføringslov er vedtaget 1. juli 2022

Den har stor betydning for, hvordan du laver din bogføring og din opbevaring af materialet. Vi skal nemlig alle digitalisere bogføringsprocesserne, udarbejde og opdatere en beskrivelse af bogføringsprocesserne, samt opbevare alt materiale digitalt. Tillige forlanges der godkendte regnskabsprogrammer til din bogføring.

Alt det kan First Finance & HR hjælpe dig med, så du får ro i maven og ro til at drive din forretning.

Hvordan foregår bogføringen?

Hos First Finance faktureres abonnementet på pakkerne månedsbasis.
Du vil få en personlig kontakt til en konsulent via direkte mail og telefon.

Bilag uploades løbende via mail adresse som er unik for din virksomheds bogføringsprogram eller via en tilkoblet app hertil.

En god ide er at du uploader/sender bilag løbende som du modtager dem, til dit bogholderisystem. Dermed sørger du for, at mens du stadig kan huske det, får sendt bilaget til bogføringen.

Skulle bilag være betalt af dig kontant eller udlæg af en medarbejder, bedes dette være påført/noteret på bilaget. Din bank skal være tilkoblet dit bogføringsprogram og vi bogfører dine bilag, så banken stemmer med bilagene. Skulle der mangle bilag vil vi eftersende en liste over manglende bilag.

Kan prisen ændre sig?

Vi aftaler en fast pris ud fra valgte pakke og mængden af bilag. Skulle dit bilags antal ændre sig, vil du modtage en mail, at din virksomhed nu har xxx bilag, som gør at pakken fra næste kvt. vil ændre sig kr. xxx.

Dermed vil prisen naturligvis stige, hvis bilagsmængden går op. Dette gælder naturligvis også, hvis virksomhedens aktiviteter og bilagsmængder går ned.

Se priser på siderne for de enkelte pakkeløsninger.

Årsregnskaber

Vi opstiller årsregnskaber og indberetter til de offentlige myndigheder.
Det være sig skattestyrelsen og erhvervsstyrelsen.

Hvis din virksomhed har lovpligtig- eller frivillig revision, så afleverer
vi gerne bogføringsmaterialet videre til eksisterende revisor.
Vi har også samarbejdspartnere, hvis du har behov for en registeret/statsautoriseret revisor.

Udlejningspakken

 • Bogføring i godkendt regnskabsprogram
 • Samler indleverede bilag elektronisk
 • Udarbejder opgørelse af udgifter til vedligehold og renovation
  efter de skattemæssige regler
 • Rådgivning om skattemæssig placering – Personskat,
  Kapitalafkastordning eller virksomhedsskatteordning.
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Indberetning af regnskabstal til oplysningsskema
 • Regulering af forskudsopgørelse – tilpasse B-skatter.

Pris ved benyttelse af Personskatteloven
Kr. 4.000 ekskl. moms

Pris ved benyttelse af Virksomhedsskatteordningen
eller Kapitalafkastordningen
Kr. 5.500 ekskl. moms

Vi arbejder med følgende ERP-systemer
og integrationer til Finance

e-conomic logo
Dinero logo
Ordrestyring
Microsoft Dynamics C5
Billy logo
Kofax logo
Microsoft Dynamics NAV
Skovbo Data
LoppeSalg
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Gecko logo
amazon logo